4-DAGERS TERAPIGRUPPE

for studenter NGI, søkere NGI og andre interesserte


«HVEM BLIR JEG SAMMEN MED DERE?»


Det å knytte seg til andre mennesker, og å føle tilhørighet til en gruppe er noe av det mest grunnleggende i menneskelig atferd, sammen kan vi nå mål som ikke oppnås alene.


Men å være i en gruppe er ikke alltid like enkelt, de fleste kan kjenne seg igjen i tanker om egen deltagelse i grupper; Hva skal jeg si? Er det min tur nå? Har jeg noe å si? Tør jeg si det jeg tenker? Tar jeg for mye plass? For lite plass? Kan jeg være her uten å si noe? Må jeg dele når de andre gjør det?


Ved å øke oppmerksomheten på hva jeg blir opptatt av i en gruppe, hva jeg gjør og hvordan jeg endrer meg fra gang til gang, og over tid, kan jeg utforske flere mulige måter å være i gruppe på. På den måten kan jeg velge den mest hensiktsmessige måten å være på for meg, i den gruppen jeg til enhver tid er i.Antall deltakere: 6 - 8 personer
TIMER


Gruppens totale antall timer er 22 timer.


Timer av dette som teller for søkere/studenter NGI er 15 timer.


Regler for gruppeterapitimer fra NGI:

"For at en intensiv-gruppe skal godkjennes som læringsterapi,  må den samme gruppen ha minst fire dagers varighet. Da godkjennes halvparten av den tillatte mengden timer gruppeterapi, maks. 15 timer.


Unntak: Det kan gjøres unntak fra overnevnte retningslinjer for studenter som bor i områder hvor det ikke finnes tilbud om gestaltterapi. Unntak skal godkjennes av rektor."

Kilde: www.gestalt.no
NÅR


20. - 23. august 2015


Torsdag kl. 17.00 – 21.00

Fredag kl. 17.00 – 21.00

Lørdag kl. 10.00 – 17.00

Søndag kl. 10.00 – 17.00

 


 STED

 

OSLO Skippergata 9Oslo S / Jernbanetorget, ca 9 minutters gange


Oslo Bussterminal, ca 10 minutters gange

 


Se kart, veibeskrivelser her
PRIS


5000 kroner


Påmeldingen er bindende og innbetalt påmeldingsavgift kroner 1000 gjelder som bekreftelse av plass.

Resterende beløp betales innen 3 uker før gruppens start.

 
LEDER


LINE VARSKOG – Reg. Gestaltterapeut MNGF

 
PÅMELDING 

   

    

 


 

 


4-dagers gruppe
2-dagers gruppe
Forespørsel om grupper