TERAPI

LINE VARSKOG

Gestalt psykoterapeut mngf


DRAMMEN  Bragernes torg 13, inngang C, 3. etg

line.varskog@gmail.com

907 93 709


SAMTALE  -  TERAPI  -  COACHING  -  VEILEDNING  -  SAMTALEGRUPPER

ENKELTPERSONER  -  PAR  -  FAMILIER  -  GRUPPER  -  ORGANISASJONER


OM TERAPI


DEN FØRSTE TIMEN


Det er ikke uvanlig å være nervøs før den første timen. Ikke vite helt hva du skal si og ikke hvor du skal begynne, mange tror de må ha full oversikt over egen situasjon før de kommer. Det trenger du ikke! Det eneste du trenger å si noe om er hvordan du har det akkurat nå, ingen forklaringer eller årsaker. Den første timen bruker vi på å bli kjent og på informasjon om hvordan jeg jobber.


 


 

HVA GJØR VI?

Som terapeut hverken kan eller vil jeg servere deg løsninger eller fortelle deg hvordan du skal leve livet ditt, sammen finner vi veien videre. Gestaltterapi er en kognitiv samtaleterapi, men noen ganger kan ord bli fattige eller det kan være vanskelig å uttrykke seg. Jeg kan da foreslå andre tilnærmingsmåter som rollespill, tegning, kroppsbevegelse, drømmer osv. Dette for å skape grunnlag for videre samtale og innsikt. Som terapeut erfarer jeg hver dag at det som er godt egnet for én person ikke egner seg så godt for en annen. Uansett, det er du som bestemmer hva du vil være med på.


 

 


HVOR LENGE OG HVOR OFTE?

Hvor lenge du går i terapi er avhengig av hva du ønsker hjelp med. Har du et avgrenset problem vil terapien sannsynligvis være av kortvarig art, men har du mer sammensatte problemer kan det være behov for et lengre terapiløp.


Det er ikke alltid lett å sette av tid til terapi, hverdagen er for mange full av andre aktiviteter. I begynnelsen er det en fordel å gå en gang i uken, slik at vi kan bli kjent og finne vår måte å jobbe sammen på. Etter hvert ser vi sammen på hva som passer best for deg og din situasjon. Jeg tilbyr timer både dag og kveld.


 


DEN SISTE TIMEN


I gestaltterapi legger vi stor vekt på avslutning av situasjoner, relasjoner o.a. Dette gjelder i aller høyeste grad også relasjonen mellom klient og terapeut. Avslutningstimen er en meget viktig del av terapiforløpet, og markerer i mange tilfeller tidspunktet for når du som klient igjen kjenner at du er "sjef over eget liv". Vi går sammen gjennom hva vi har jobbet med, hvilke endringer som har oppstått underveis og hvilke ferdigheter som er lært i terapi. Med andre ord er det her vi virkelig høster "gullet" av all jobbingen sammen.


Den siste timen splittes jeg ofte av to motstridende følelser: den ene, en stolthet over hva vi har oppnådd, og den andre et vemod over at vår relasjon er ved sin slutt, i alle fall for denne gang. Mine klienter forteller ofte om tilsvarende motstridende følelser. Det kan være følelsmessig sterkt å avslutte en relasjon på denne måten, men det er også godt å kunne ta et ordentlig farvel.


 

Vi gjennomfører en avslutningstime ved endt terapiforløp og ved et lengre avtalt opphold av ulike årsaker. Jeg trenger å forberede meg til en avslutningstime, vi avtaler derfor avslutningstime på forhånd.


 

 


KAN JEG KOMME TILBAKE?


Selvsagt! Du er alltid hjertelig velkommen tilbake - "nårsomhelst". Ofte er det bare noen få timer som skal til.


 


 


ER TERAPI NOEN VITS?

Mange er usikker på om terapi hjelper. Nyere forskning viser at terapi virker, de fleste opplever en markant virkning.

 KAN JEG BLI VERRE MED TERAPI?

I terapi er vi opptatt av å gi uttrykk for følelser som smerte, frustrasjon, sinne, glede, angst, sorg, frykt osv. Å holde inne eller fortrenge følelsene dine kan forårsake de symptomene som gjør hverdagen tung, nettopp de symptomene som gjør at du tenker du vil gå i terapi. Dette kan være symptomer som angst, depresjon, "vondter" i kroppen, opplevelse av meningsløshet, lav energi, manglende livsglede osv. Det å ta innover seg og å kjenne på vanskelige, fortrengte følelser, tanker og opplevelser kan være skremmende, men alternativet på sikt kan være vedvarende symptomer.


 


 

TA GJERNE MED DEG BARNET DITT

Hvis du ikke har barnepass går det helt fint å ta med barnet ditt til terapitimen. Det er mulig tilgang med vogn.

 

 


RULLESTOLTILGANG

Det er rullestoltilgang både i Oslo og Drammen, men dessverre er tilgangen i Drammen litt kronglete.


 


TAUSHETSPLIKT

Som gestaltterapeut har jeg taushetsplikt som beskrevet i Lov om helsepersonell og Lov om alternativ behandling. Dette innebærer at jeg hverken kan bekrefte eller avkrefte om en person går i terapi hos meg. Det som skjer i terapirommet er taushetsbelagt, også overfor klienters pårørende, eventuelt arbeidsgiver, dette gjelder også selv om pårørende eller arbeidsgiver betaler for terapien. Taushetsplikten innebærer også at når jeg møter deg utenfor kontoret, må du være den som tar initiativ til å hilse m.m. Taushetplikt/samtykke barn under 16 år: http://tidsskriftet.no/article/987029


Under visse omstendigheter kan jeg løses fra taushetsplikten. Dette gjelder for eksempel hvis klienten representerer en vesentlig fare for seg selv eller andre. Jeg er da forpliktet til å gi videre opplysninger til politi, helsevesen og/eller barnevern. Dette vil - hvis mulig - bli gjort i samråd med klienten, eller slik at klienten er informert på forhånd. Jfr. Lov om alternativ behandling § 4 og Lov om helsepersonell kap. 5 §§ 21-25 og Barnevernloven. Les mer om taushetsplikt, meldeplikt, opplysningsplikt, avvergeplikt m.m. her.KVALITETSSIKRINGJeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening, og kan benytte meg av tittelen "Reg. gestaltterapeut MNGF". Mitt medlemskap forplikter meg til å følge foreningens etiske retningslinjer. Dette omfatter bla.a. taushetsplikt, at jeg kjenner og følger Lov om Helsepersonell, Lov om alternativ behandling og Barnevernloven. Jeg er pålagt å gå i veiledning hos godkjent veileder og å holde med faglig oppdatert. Les mer her.


 

 

Jeg er gjennom mitt medlemskap i NGF også tilknyttet:


NFP - Norsk Forbund for Psykoterapi


EAGT - European Association for Gestalt Therapy


EAP - European Association for Psychotherapy


 

  

 


 


Jeg bruker ikke cookies/informasjonskapsler, det er et bevisst valg. Jeg er imidlertid likevel pålagt å infomere om om følgende: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å klikke på "Jeg forstår!" samtykker du til bruk av informasjonskapsler. Hvis du ikke vil akseptere bruk av informasjonskapsler/cookies, kan du endre innstillingene i nettleseren din.

Jeg forstår!