OM GESTALTTERAPI

LINE VARSKOG

Gestalt psykoterapeut mngf


DRAMMEN  Bragernes torg 13, inngang C, 3. etg

line.varskog@gmail.com

907 93 709


SAMTALE  -  TERAPI  -  COACHING  -  VEILEDNING  -  SAMTALEGRUPPER

ENKELTPERSONER  -  PAR  -  FAMILIER  -  GRUPPER  -  ORGANISASJONER


HVA ER GESTALTTERAPI?


Gestaltterapi er en kognitiv samtaleterapiform og en av de mest utbredte psykoterapiretningene i verden i dag. Gestaltterapi handler om å bli oppmerksom på egne følelser, reaksjoner, handlinger og tanker. Gestaltterapeuter er opptatt av hvordan tilværelsen oppleves nå, og ikke den gang da eller hvorfor den oppleves slik.


Har du en hverdag som preges av angst, ensomhet, tomhet og følelsen av å stå fast kan terapeuten hjelpe deg å sortere tanker og følelser. Det finnes ingen kjappe løsninger, men erfaringen viser at terapi kan være det som skal til for at livet "går seg til" igjen.


Gestaltterapeuter jobber ikke ut fra det diagnosesystemet leger, psykologer og psykiatere benytter seg av, vi har imidlertid kjennskap til de diagnoser som berører vårt arbeidsområde. Mange av disse er allment godt kjent, mens andre er mer ukjente.


Klikk her hvis du vil se en informasjonsfilm om gestaltterapi.
HVEM / HVA PASSER GESTALTTERAPI FOR?


Gestaltterapi kan brukes på et bredt område: individualterapi, parterapi, familieterapi og gruppeterapi. I tillegg er gestaltterapi meget anerkjent innen egenutvikling, coaching, undervisning, organisasjonsutvikling, konsulentarbeid, prosjektarbeid, konfliktløsning m.m. Mange tenker også at de er for gamle, eller for unge, til terapi, mine klienter har et aldersspenn fra 10 til 85 år.
GESTALTTERAPIENS HISTORIE OG GRUNNLEGGENDE IDEÉR


"Gestalt" er tysk og kan oversettes med "helhet". Gestaltterapi bygger på gestaltpsykologisk teori og er en retning innen den humanistiske psykologien. Gestaltterapien ble grunnlagt av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz Perls sammen med amerikaneren Paul Goodman på  50-tallet. Nå er gestaltterapi den mest utbredte psykoterapiretning spredt hele verden og er solid forankret som terapiform, coaching og i næringslivet, bedriftsledelse, bedriftsrådginving og alle former for undervisning/opplæring. I Norge utdannes gestaltterapeuter ved NGI - Norsk Gestaltinstitutt Høgskole,  og er en NOKUT-godkjent utdanning.  Klikk her for mer informasjon om NGI og de undervisningstilbud de har.


Grunnleggende tenker vi at den enkelte selv er ansvarlig for sine valg og handlinger - innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi er å bevisstgjøre egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at vi kan erkjenne og se oss selv, og de valgene vi tar.


Vi bruker potensialet som ligger i øyeblikket til å justere idéer og atferdsmønstre som stammer fra fortiden, med andre ord: vi bruker det som skjer i terapirommet i øyeblikket for å bli oppmerksomme på tanker og atferd vi har med oss fra tidligere i livet. Denne bevisstgjøringen skapes i øyeblikket gjennom samtale, eksperimenter og rollespill.HVA ER FORSKJELLEN PÅ EN PSYKOLOG OG EN GESTALTTERAPEUT?

Mange spør meg om forskjellen på en gestaltterapeut og psykolog. I prinsippet gjør vi det samme, men en psykolog har en lengre og annerledes utdanning enn en gestaltterapeut. Imidlertid er 3 års høyere utdanning fra tidligere et opptakskrav ved Norsk Gestaltinstitutt Høgskole (NGI), så alt i alt har gestaltterapeuter minst 7 års høyere utdanning, profesjonsutdanningen for psykologer er på 6 år. I tillegg kreves det profesjonell erfaring i arbeid med mennesker, noe som ikke er tilfelle for psykologer og psykiatere.


En vesentlig del av studiet er at vi får innsikt i egne holdninger, prosesser og hvem vi er. Dette skjer både gjennom måten undervisningen er lagt opp på, og ikke minst gjennom 100 timer terapi som er et av kravene for å bli gestaltterapeut. , dette gjennom egenterapi på minimum 100 timer, før og under studiet. Vi bruker oss selv, vår egen historie og våre egne utfordringer for å innlære teori og metoder, og vi blir kjent med egne interaksjonsmønstre og egen sosial atferd. Alle de metoder vi bruker har vi selv god erfaring med underveis i studiet og gjennom egenterapi. Utdanningen til psykologer og psykiatere inneholder ikke en slik egenprosessdel.


 

Gestaltterapeuter stiller ikke diagnoser, vi er mer opptatt av det som skjer mellom deg som klient og meg som terapeut i øyeblikket. Jeg søker ikke å være nøytral i relasjon til deg som klient, jeg ønsker en relasjon som bærer preg av et møte mellom to mennesker heller enn den mer tradisjonelle klient-terapeutrelasjonen.


 

Som gestaltterapeut er jeg opptatt av hvordan tilværelsen din oppleves nå, og ikke den gang da eller hvorfor den oppleves slik. Dette betyr ikke at vi ikke snakker om fortiden, det er umulig å forestille seg et "nå" uten en fortid og ikke minst en fremtid, men fokus vil være å se på de situasjoner som er problematiske i dag og hvordan de kan løses. Imidlertid er det også noen som kommer nettopp for å fortelle sin historie, som har behov for å fortelle, de har kanskje aldri hatt anledning til det.Les også


"Ineffektiv psykologutdanning"


"Forsker eller terapeut?"
Jeg bruker ikke cookies/informasjonskapsler, det er et bevisst valg. Jeg er imidlertid likevel pålagt å infomere om om følgende: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å klikke på "Jeg forstår!" samtykker du til bruk av informasjonskapsler. Hvis du ikke vil akseptere bruk av informasjonskapsler/cookies, kan du endre innstillingene i nettleseren din.

Jeg forstår!