INGEN VENTELISTE

LINE VARSKOG

Gestalt psykoterapeut mngf


DRAMMEN  Bragernes torg 13, inngang C, 3. etg

line.varskog@gmail.com

907 93 709


SAMTALE  -  TERAPI  -  COACHING  -  VEILEDNING  -  SAMTALEGRUPPER

ENKELTPERSONER  -  PAR  -  FAMILIER  -  GRUPPER  -  ORGANISASJONER


INGEN VENTELISTE


Mange blir møtt med lange ventelister hos psykolog, det kan være frustrerende når du trenger hjelp nå. Jeg setter av timer hver uke til å ta imot nye klienter.


 


HVA ER FORSKJELLEN PÅ EN PSYKOLOG OG EN GESTALTTERAPEUT?

Mange spør meg om forskjellen på en gestaltterapeut og psykolog. I prinsippet gjør vi det samme, men en psykolog har lengre utdanning enn en gestaltterapeut. Imidlertid er 3 års høyere utdanning fra tidligere et opptakskrav ved Norsk Gestaltinstitutt Høgskole (NGI), i tillegg stilles det krav til å ha en profesjonell erfaring i arbeid med menneske.


 

 

En vesentlig del av studiet er at vi får innsikt i egne holdninger, prosesser og hvem vi er. Dette skjer både gjennom måten undervisningen er lagt opp på, og ikke minst gjennom 100 timer terapi som er et av kravene for å bli gestaltterapeut. , dette gjennom egenterapi på minimum 100 timer, før og under studiet. Vi bruker oss selv, vår egen historie og våre egne utfordringer for å innlære teori og metoder, og vi blir kjent med egne interaksjonsmønstre og egen sosial atferd. Alle de metoder vi bruker har vi selv god erfaring med underveis i studiet, og gjennom egenterapi.


 

 

Gestaltterapeuter stiller ikke diagnoser, vi er mer opptatt av det som skjer mellom deg som klient og meg som terapeut i øyeblikket. Jeg søker ikke å være nøytral i relasjon til deg som klient, jeg ønsker en relasjon som bærer preg av et møte mellom to mennesker heller enn den mer tradisjonelle klient-terapeutrelasjonen.

 

 

 

Som gestaltterapeut er jeg opptatt av hvordan tilværelsen din oppleves nå, og ikke den gang da eller hvorfor den oppleves slik. Dette betyr ikke at vi ikke snakker om fortiden, det er umulig å forestille seg et "nå" uten en fortid og ikke minst en fremtid, men fokus vil være å se på de situasjoner som er problematiske i dag. Imidlertid er det også noen som kommer nettopp for å fortelle sin historie, de har kanskje aldri hatt anledning til det, og det er selvsagt helt fint.

 


Uansett hvilken terapiform du velger er den viktigste komponenten i terapi relasjonen mellom terapeut og klient, at den personlige kjemien stemmer.KVALITETSSIKRING 


Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening, og kan benytte meg av tittelen "Reg. gestaltterapeut mngf". Mitt medlemskap forplikter meg til å følge foreningens etiske retningslinjer. Dette innebærer blant annet at jeg har taushetsplikt, og at jeg er kjent med, og følger Lov om Helsepersonell, Lov om alternativ behandling og Barnevernloven. Jeg er pålagt å gå i jevnlig veiledning hos godkjent veileder og å holde meg faglig oppdatert.

 


Jeg er utdannet ved Norsk Gestaltinstitutt Høgskole i Oslo, en NOKUT-godkjent utdanning over 4 år.Jeg bruker ikke cookies/informasjonskapsler, det er et bevisst valg. Jeg er imidlertid likevel pålagt å infomere om om følgende: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å klikke på "Jeg forstår!" samtykker du til bruk av informasjonskapsler. Hvis du ikke vil akseptere bruk av informasjonskapsler/cookies, kan du endre innstillingene i nettleseren din.

Jeg forstår!