Står du fast ... og trenger noen å snakke med?

Hvis du tar en gullfisk ut av glassbollen og setter den ut i et vann, vil den fortsette å svømme rundt og rundt i den samme sirkel som i glassbollen. Selv i de nye omgivelsene er den fortsatt redd for å stange hodet i glassbollen. Gullfisken har funnet én måte å unngå å få vondt på, og ser ikke at den nå har andre muligheter. Dette er et godt bilde på hvordan det er å stå fast og ikke komme videre. Vi gjør som vi pleier og ser ikke at omstendighetene endrer seg og at vi har flere muligheter og valg, at vi kan gjøre ting på en annen måte. Gestaltterapi kan hjelpe deg å se hvilke valg du har.

Det er ikke lett å innrømme at du ikke kan ordne opp i livet ditt selv. Du er kanskje redd for å bli sett ned på eller at andre skal tro du er "gal". Du tror det kanskje selv? Har du en hverdag preget av angst, uro i kroppen,  ensomhet, tomhet eller følelsen av å stå fast, kan terapi hjelpe deg å sortere tanker og følelser slik at hverdagen igjen gir mening. Du har vondt, på samme måte som om armen din var brukket. Ville du tenkt at du skulle fikse den selv? Du er kanskje ikke klar for å akseptere at du strever? Når du er klar og søker hjelp er du allerede godt i gang med prosessen. Det finnes dessverre ingen kjappe løsninger, men terapi kan være det som skal til for at livet "går seg til igjen". For at du skal ha nytte av terapi må du ville det, og være villig til å arbeide for det.

Hvis hverdagen din er preget av angst, ensomhet, tomhet, bekymringstanker, søvnløshet, dårlig søvnkvalitet eller følelsen av å stå fast kan terapi hjelpe deg å komme videre, sammen sorterer vi tanker og følelser, og rydder unna.

Gestaltterapeuter jobber ikke ut fra det diagnosesystemet leger, psykologer og psykiatere o.a. benytter seg av. Jeg har imidlertid god kjennskap til de diagnoser som berører vårt arbeidsområde. Mange av disse er allment godt kjent, mens andre er mer ukjente.

 

Line Christiane Varskog © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use

Gestalt psykoterapeut MNGF - OSLO - DRAMMEN