OM MEG

LINE VARSKOG

Gestalt psykoterapeut mngf


DRAMMEN  Bragernes torg 13, inngang C, 3. etg

line.varskog@gmail.com

907 93 709


SAMTALE  -  TERAPI  -  COACHING  -  VEILEDNING  -  SAMTALEGRUPPER

ENKELTPERSONER  -  PAR  -  FAMILIER  -  GRUPPER  -  ORGANISASJONER


Etter mange år i telecombransjen var jeg klar for nye utfordringer, og bestemte meg for å følge en gammel drøm om studere psykologi ved Universitetet i Oslo.Under psykologistudiene ved Universitetet i Oslo ble jeg interessert i gestaltterapi, og begynte derfor heller å studere ved Norsk Gestaltinstitutt Høgskole (NGI), for å kunne praktisere som gestaltterapeut. Underveis i studiene har jeg gjennomført over 100 timer egenterapi hos gestaltterapeut. Egenterapi er svært viktig del av en gestaltterapeuts utdanning, les mer om hvorfor vi tenker dette er viktig her.Jeg har flere års erfaring fra offentlig psykiatri på DPS (distriktspsykiatrisk senter), der jeg jobbet ved en spesialisert psykosepost med hovedvekt av pasienter med schizofreni og bipolar lidelse, men også depresjon, personlighetsforstyrrelser, tvangslidelser, angstproblematikk osv.Jeg har også tatt en 2-årig etterutdanning og faglig fordypning ved NGI, der jeg har hatt gleden av forelesere fra inn- og utland, alle markante og anerkjente skikkelser i det internasjonale fagmiljøet. I tillegg  har jeg spesialisert meg i sjokk-og traumeterapi etter SE-metoden. Jeg jobber nå også ved KAD Rudsdalen med psykiatri/rus. 
KVALITETSSIKRING 


Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening, og kan benytte meg av tittelen "Reg. gestaltterapeut mngf". Mitt medlemskap forplikter meg til å følge foreningens etiske retningslinjer. Dette innebærer blant annet at jeg har taushetsplikt, og at jeg er kjent med, og følger Lov om Helsepersonell, Lov om alternativ behandling og Barnevernloven. Jeg er pålagt å gå i jevnlig veiledning hos godkjent veileder og å holde meg faglig oppdatert.

 


Jeg er utdannet ved Norsk Gestaltinstitutt Høgskole i Oslo, en NOKUT-godkjent utdanning over 4 år.


Jeg er 54 år og opprinnelig fra Trondheim. Etterhvert flyttet jeg til  Oslo og bodde der i flere år før familien og jeg flyttet ut av storbyen til et roligere liv på et nedlagt småbruk i Lier.Tidligere har jeg jobbet i Televerket, Telenor Mobil og Aspiro, for det meste innen produkt og markedsføring, men også innenfor ledelse, informasjon og InHouse design.

 

OM MEG